Minggu, 15 April 2012

Panyandra Tedhak Jumenengan

Tedhak Jumenengan 
Mijiling Penganten Putri Tumuju Sasana pinajang


         Mlebet wonten ing adicoro adat Panggih, tinarbuka kanthi upacara tedhak jumenengan, injih meniko pengantin putri medal saking sasana busana di pun apit para paraga ( Biasanipun ibu juru Rias pun dereaken Rama lan ibunipun ) lan kangge hanyarengi jengkaring pengantin putri saget nggina'aken gending Kebo giro Pelog Barang,
        Salajengipun pambiworo hangaturaken atur panyandra jengkaring putro pengantin ingkang saget pun waos wonten ngandap puniko :